บริษัท สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี จำกัด

0-4324-2371, 0-4324-2005, 0-4324-1282
oac.2019@gmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - รับปรึกษาการวางแผนภาษี ขอนแก่น

  รับปรึกษาการวางแผนภาษี ขอนแก่น

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - บริการจัดทำภาษีนิติบุคคล ขอนแก่น

  บริการจัดทำภาษีนิติบุคคล ขอนแก่น

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - บริการจัดทำประกันสังคม ขอนแก่น

  บริการจัดทำประกันสังคม ขอนแก่น

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - รับจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น

  รับจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - บริการงบการเงิน ขอนแก่น

  บริการงบการเงิน ขอนแก่น

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - บริการยื่นแบบและชำระภาษี ขอนแก่น

  บริการยื่นแบบและชำระภาษี ขอนแก่น

 • รับปรึกษาการวางแผนภาษี ขอนแก่น

  รับปรึกษาการวางแผนภาษี (Tax Mapping) ขอนแก่น โดยบริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405536000540 ควบคุมโดย อาจารย์ ดร. (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ได้มาตรฐานโลกจาก UKAS ประเทศอังกฤษ ISO 9001:2015 (NEW VERSION) Certified Accounting firms สำนักงานบัญชีคุณภาพ DBD ของกรมพัฒนาธุรกิจ แห่งแรกใ...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • บริการจัดทำภาษีนิติบุคคล ขอนแก่น

  บริการจัดทำภาษีนิติบุคคล ภงด.1, 2, 3, 3ก, 50, 51, 52, 53, 54 บริการด้านภาษีอากร ขอนแก่น เพื่อเสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานบัญชี่ โอเอซี ขอนแก่น ให้บริการหลักๆ รับทำบัญชีโดย AC (CPD) วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดย TA,CPAในขอนแก่น วางแผนภาษีอากรบุคคลธรรมดา จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ในขอนแก่น ควบคุมโดย อา...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • บริการจัดทำประกันสังคม ขอนแก่น

  บริการจัดทำประกันสังคม โดยบริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405536000540  สำนักงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษีอากร บริการให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินการจัดทำบัญชี และ เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควบคุมโดย อาจารย์ ดร. (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ ม...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • รับจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น

  รับจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนนิติบุคคล ขอนแก่น บริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405536000540 ควบคุมโดย อาจารย์ ดร. (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ได้มาตรฐานโลกจาก UKAS ประเทศอังกฤษ ISO 9001:(NEW VERSION) Certified Accounting firms สำนักงานบ...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • บริการงบการเงิน ขอนแก่น

  รับปิดงบการเงิน บริการปิดงบการเงิน ขอนแก่น บริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405536000540 ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมโดย อาจารย์ ดร. (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ได้มาตรฐานโลกจาก UKAS ประเทศอังกฤษ ISO 9001:2015 (NEW VERSION) Certified Account...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • บริการยื่นแบบและชำระภาษี ขอนแก่น

  บริการจัดทำ ภธ.40 บริการจัดทำ ภพ.30 บริการด้านภาษีอากร ขอนแก่น เพื่อเสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด บริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405536000540 ควบคุมโดย อาจารย์ ดร. (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ได้มาตรฐานโลกจาก UKAS ประเทศอังกฤษ ISO 9001:2015 (NEW VERSI...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี