บริษัท สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี จำกัด

0-4324-2371, 0-4324-2005, 0-4324-1282
oac.2019@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405536000540 ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพแห่งแรกในขอนแก่น สำนักงานบัญชีที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น สำนักงานบัญชีที่มีบรรษัทภิบาลดีเด่น สำนักงานที่มีจรรยาบรรณดีเด่นมีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษีอากร บริการให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป/บริการและอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินการจัดทำบัญชี และ เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ตรวจสอบได้ โดยผู้ประกอบการตัดปัญหาเรื่องการสอบบัญชีเสียภาษีย้อนหลังที่มีภาระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ช่วยประหยัดค่าภาษีได้สูงสุดและถูกต้องที่สุด (โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี)

ควบคุมโดย อาจารย์  ดร. (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ได้มาตรฐานโลกจาก UKAS ประเทศอังกฤษ ISO 9001:2015 (NEW VERSION) Certified Accounting firms สำนักงานบัญชีคุณภาพ DBD ของกรมพัฒนาธุรกิจ แห่งแรกในขอนแก่น

สำนักงานตั้งอยู่ที่ ปากซอย40 ถนนประชาสโมสร ติดต่อ 0-4324-2371, 0-4324-2005, 0-4324-1282, 0-4324-2672  Fax 0-4324-1343

ID Line : 0883278688, ID Line:@ gzf0527s, โทร 08-9840-2496, 06-4324-5888

สินค้าและบริการ

สำนักงานบัญชี โอเอซี จังหวัดขอนแก่น ให้บริการหลักๆ รับทำบัญชีโดย AC (CPD) วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดย TA,CPA ในขอนแก่น วางแผนภาษีอากรบุคคลธรรมดา จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ในขอนแก่น

บริการด้านบัญชี รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ขอนแก่น

 • รับจัดทำบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รับจัดทำบัญชีรายเดือนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำตาม พรบ.การบัญชี2543 และประมวลรัษฎากร ประหยัดทั้งงบค่าใช้จ่าย ในการจ้างพนักงานบัญชีลดภาระในการควบคุมบริหารงานด้านบัญชี ลดปัญหาในการหาพนักงานบัญชีใหม่แทนคนออก ลดภาระฝึกอบรมใหม่ ลดความเสี่ยงการทำบัญชีผิดพลาด เราวางแผนภาษีให้ลูกค้าอย่างรัดกุม เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
 • รับปิดงบการเงิน บริการปิดงบการเงิน ขอนแก่น
 • รับปรึกษาการวางแผนภาษี (Tax Mapping) ขอนแก่น
 • รับวางระบบบัญชี ขอนแก่น
 • รับบริหารการเสียภาษีอากรแนวใหม่ ( Compliance Risk Management หรือ CRM ) ขอนแก่น

บริการด้านรับรองรายงานการเงิน

 •  รับตรวจสอบบัญชี ขอนแก่น (Audit) และรับรองรายงานทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอำนาจ (CPD, TA ,CPA) ขอนแก่น

บริการตรวจสอบบัญชี ขอนแก่น.jpg

บริการด้านภาษีอากร ขอนแก่น เพื่อเสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

 • รับจัดเตรียมแบบ – ตรวจแบบก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษี PAA
 • บริการจัดทำภาษีนิติบุคคล ภงด.1,2,3,3ก,50,51,52,53,54
 • บริการจัดทำภาษีบุคคลธรรมดา 90,91,93,94.
 • บริการจัดทำ ภธ.40
 • บริการจัดทำ ภพ.30
 • บริการจัดทำประกันสังคม
 • บริการจัดทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริการด้านจดทะเบียน – แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

 • รับจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนนิติบุคคล ขอนแก่น
 • รับจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ขอนแก่น
 • ทะเบียนเลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิดงบและชำระบัญชีให้จนเสร็จสมบูรณ์

 

แคตตาล็อกออนไลน์

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - รับปรึกษาการวางแผนภาษี ขอนแก่น

  รับปรึกษาการวางแผนภาษี ขอนแก่น

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - บริการจัดทำภาษีนิติบุคคล ขอนแก่น

  บริการจัดทำภาษีนิติบุคคล ขอนแก่น

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - รับจัดทำภาษีบุคคลธรรมดา ขอนแก่น

  รับจัดทำภาษีบุคคลธรรมดา ขอนแก่น

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - บริการจัดทำประกันสังคม ขอนแก่น

  บริการจัดทำประกันสังคม ขอนแก่น

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - รับจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น

  รับจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - บริการงบการเงิน ขอนแก่น

  บริการงบการเงิน ขอนแก่น

 • สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี บจก - บริการยื่นแบบและชำระภาษี ขอนแก่น

  บริการยื่นแบบและชำระภาษี ขอนแก่น

 • รับปรึกษาการวางแผนภาษี ขอนแก่น

  รับปรึกษาการวางแผนภาษี (Tax Mapping) ขอนแก่น โดยบริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405536000540 ควบคุมโดย อาจารย์ ดร. (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ได้มาตรฐานโลกจาก UKAS ประเทศอังกฤษ ISO 9001:2015 (NEW VERSION) Certified Accounting firms สำนักงานบัญชีคุณภาพ DBD ของกรมพัฒนาธุรกิจ แห่งแรกใ...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • บริการจัดทำภาษีนิติบุคคล ขอนแก่น

  บริการจัดทำภาษีนิติบุคคล ภงด.1, 2, 3, 3ก, 50, 51, 52, 53, 54 บริการด้านภาษีอากร ขอนแก่น เพื่อเสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานบัญชี่ โอเอซี ขอนแก่น ให้บริการหลักๆ รับทำบัญชีโดย AC (CPD) วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดย TA,CPAในขอนแก่น วางแผนภาษีอากรบุคคลธรรมดา จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ในขอนแก่น ควบคุมโดย อา...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • รับจัดทำภาษีบุคคลธรรมดา ขอนแก่น

  บริการจัดทำภาษีบุคคลธรรมดา 90, 91, 93, 94 โดยบริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405536000540 ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพแห่งแรกในขอนแก่น ควบคุมโดย รศ .อาจารย์ ดร. (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ได้มาตรฐานโลกจาก UKAS ประเทศอังกฤษ ISO 9001:...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • บริการจัดทำประกันสังคม ขอนแก่น

  บริการจัดทำประกันสังคม โดยบริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405536000540  สำนักงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษีอากร บริการให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินการจัดทำบัญชี และ เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควบคุมโดย อาจารย์ ดร. (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ ม...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • รับจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น

  รับจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนนิติบุคคล ขอนแก่น บริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405536000540 ควบคุมโดย อาจารย์ ดร. (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ได้มาตรฐานโลกจาก UKAS ประเทศอังกฤษ ISO 9001:(NEW VERSION) Certified Accounting firms สำนักงานบ...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • บริการงบการเงิน ขอนแก่น

  รับปิดงบการเงิน บริการปิดงบการเงิน ขอนแก่น บริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405536000540 ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมโดย อาจารย์ ดร. (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ได้มาตรฐานโลกจาก UKAS ประเทศอังกฤษ ISO 9001:2015 (NEW VERSION) Certified Account...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • บริการยื่นแบบและชำระภาษี ขอนแก่น

  บริการจัดทำ ภธ.40 บริการจัดทำ ภพ.30 บริการด้านภาษีอากร ขอนแก่น เพื่อเสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด บริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405536000540 ควบคุมโดย อาจารย์ ดร. (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ได้มาตรฐานโลกจาก UKAS ประเทศอังกฤษ ISO 9001:2015 (NEW VERSI...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่

บริษัท สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี จำกัด

ที่อยู่
222/156-7 ถนนประชาสโมสร 40 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
แฟกซ์
Line ID
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

พิกัด

16.433611,102.864861