บริษัท สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี จำกัด

หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

บริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด จังหวัดขอนแก่น รับทำบัญชี ขอนแก่น วางระบบบัญชี ขอนแก่น ตรวจสอบบัญชี ในขอนแก่น จดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วนจำกัด ในขอนแก่น วางแผนภาษีอากร และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพแห่งแรกในขอนแก่น ควบคุมโดยอาจารย์ ผกร. ดร.อภิชาติ (Ph.D.) พร้อมทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ได้มาตรฐานโลกจาก UKAS ประเทศอังกฤษ  ISO 9001:2008 Certified Accounting firms สำนักงานบัญชีคุณภาพ DBD ของกรมพัฒนาธุรกิจ แห่งเดียวในขอนแก่น ติดต่อ ID Line : 0883278688

ที่อยู่ :
222/156-7 ถนนประชาสโมสร 40 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30
พิกัด :
16.43373,102.86462

สินค้าและบริการ

สำนักงานบัญชี โอเอซี จังหวัดขอนแก่น รับจัดทำบัญชี ขอนแก่น รับตรวจสอบบัญชี ขอนแก่น วางระบบบัญชี ขอนแก่น ตรวจสอบบัญชีและจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน รับเตรียมแบบและยื่นแบบทุกภาษี รับวางแผนภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รับทำบัญชีรายเดือน รับตรวจความถูกต้องลงบัญชีด้วยโปรแกรม รับจดทะเบียนธุรกิจ นำทีมโดย อาจารย์ ผกร. ดร.อภิชาติ P.hD และทีมงานกว่า 10 คนที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ DBD ของกรมพัฒนาธุรกิจ แห่งเดียวในขอนแก่น  บริการด้านบัญชี รับจัดทำบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Npaes) และรับจัดทำบัญชีรายเดือนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับปิดงบการเงิน รับปรึกษาการวางแผนภาษี (Tax Mapping) รับวางระบบบัญชี รับบริหารการเสียภาษีอากรแนวใหม่ ( Compliance Risk Management หรือ CRM ) โดยการประเมินตนเอง บริการด้านภาษีอากร รับจัดเตรียมแบบ – ตรวจแบบก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษี PAA บริการจัดทำภาษีนิติบุคคล ภงด.1,2,3,3ก,50,51,52,53,54 บริการจัดทำภาษีบุคคลธรรมดา 90,91,93,94. บริการจัดทำ ภธ.40 บริการจัดทำ ภพ.30 บริการจัดทำประกันสังคม บริการจัดทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง บริการด้านรับรองรายงานการเงิน รับตรวจสอบบัญชีและรับรองรายงานทางการเงินโดยผู้สอบบัญชี (CPD TA CPA) บริการด้านจดทะเบียน – แก้ไข รับจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งบริษัทฯ / ห้าง / บุคคลธรรมดา รับจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีให้จนเสร็จสมบูรณ์  

ตราสินค้า

สำนักงานบัญชี โอเอซี ขอนแก่น


แชร์ข้อมูลธุรกิจนี้

Icon Contact